Matlab Kursu

Matlab Kurs İçeriği

Matlab ortamının tanıtılması.
Matlab’in avantajları, dezavantajları, toolbox kavramı.

Double, String, Cell, Struct Uint8 Logical veri tipi verilerle çalışmak

Temel matris işlemlerinin Matlab’de gerçekleştirilmesi

Temel Matematiksel formüllerin Matlab’de gerçekleştirilmesi

Matematiksel ve Mantıksal operatörler

Şartlı Dallanmalar. (if, switch komutu)
Döngüler ( For, While döngüleri)
Dizi ve Matris işlemleri
Algoritmik problemlerin çözümü

Matlab’de m-file ve m-function tipinde program yazılması

Sayısal ve analitik türev integral hesaplama

Sayısal ve analitik Diferansiyel denklem çözme
İstatistiksel özelliklerin çıkarılması

Txt, Excel, Binary dosya, Ses dosyası, Resim dosyası, VeriTabanı gibi sabit kaynaklardan veri elde edilmesi ve bu kaynaklara veri gönderilmesi

Mikrofon, Kamera, Seri Paralel Port, Özel veri toplama kartı gibi çevresel donanıma bağlanıp gerçek zamanlı veri alımı ve çıkış donanım birimlerine veri gönderilmesi

Fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi

2-D ve 3-D çizgi grafikleri
Yüzey Grafikleri
Eş Yükselti , Bar, Pasta, Grafikleri
Hareketli animasyonlar hazırlama

Not: Matlab kursumuz birebir özel ders şeklinde olmaktadır. Grup dersleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz…

X